Jak správně chodit

Technika chůze

Chůze vychází ze vzájemného působení jednotlivých částí těla a orgánů. Efektivní chůze bez negativních účinků se zakládá na správném držení těla a technice chůze.

„Zaujmout správnou polohu znamená uvědomit si, v jakém vzájemném vztahu jsou jednotlivé části těla (hlava, hrudník, břicho, pánev paže, nohy) a vědět, jak působit na jednotlivé svalové skupiny, aby bylo dosaženo co nejvýhodnějšího postavení těchto částí těla, a byly tak vytvořeny předpoklady pro účelné provedení dalších pohybů.

Jak dosáhnout správného držení těla? Doporučujeme začít od postavení pánve, která musí být mírně podsazena (tj.horní část pánve stlačena vzad, horní část vpřed). Toho se docílí stažením hýžďových a břišních svalů. Zmenší se tak prohnutí – lordóza – v bederní části páteře. Hrudní kost se vyklene směrem vzhůru a vpřed, cvičenec má pocit mírného vdechu, lehce stáhne břišní svaly tak, aby poslední páry žeber ustoupily vzad. Ramena stlačí vzad a dolů s pocitem rozložení do stran (do šířky). Nakonec upraví postavení hlavy. Temeno směřuje přímo vzhůru („dotýká se až stropu“), brada svírá smyšlenou osu krku 90 stupňů, cvičenec má pocit dlouhého vytaženého krku. Paže visí volně podél těla, dlaně směřují k tělu. Kolena jsou napjatá, špičky mírně od sebe, paty u sebe, čehož se docílí vytočením nohou v kyčelních kloubech mírně zevnitř a stažením hýžďového svalstva. Hmotnost těla spočívá na předních a vnějších částech chodidel“.

Následující cvičení slouží k nácviku chůze a správného držení těla:

„Cvičenec u stěny zaujme správnou polohu těla. Velmi lehce se opírá o stěnu. Při přechodu do výponu začíná tlačit špičkami do podlahy (pocit – jakoby chtěl pod sebou vytlačit důlek, jakoby napjatýma nohama zvedal celé tělo co nejvýše). Ve výponu si upraví postoj a zvolna se spouští zpět. Cvičení je zaměřeno na posílení všech svalů udržujících správný vzpřímený postoj.

Při pohybu do výponu a zpět je celé tělo znehybněno – zpevněno – pohybuje se pouze vzhůru a dolů (nikdy ne do stran, ani vpřed, ani vzad). Cvičenec zaujme správný postoj, přitom se lehce opírá o stěnu. Správný postoj zafixuje a snaží se udržet tuto správnou pózu při chůzi. Jako jednu z obměn tohoto cviku zkusíme položit cvičenci na hlavu knihu či sáček s rýží nebo hrachem. Při chůzi nesmí kniha spadnout. Cvičení je zaměřeno na posílení svalstva, které udržuje vzpřímený postoj.

Správné provedení cviku je podmíněno dodržením podmínek popsaných výše“.

 

Zásady správné chůze

 

„Plynulost chůze je zabezpečena stejnou délkou kroků. Při nestejnosti délky kroků dochází k rozdílnému zatěžování nohou vyplývající z nevyvážené svalové práce celého těla, což ovlivňuje i nestejnoměrné kladení chodidel od osy chůze.

 

Pocit pružné chůze s cílem odlehčit páteři i kloubům. Je správné nejdříve došlápnout na patu a postupně přenášet těžiště těla dopředu ke špičce. Přitom se pata odlehčuje, až dojde k úplnému odvinutí chodidla a (odrazu ze špičky nohy) noha se špičkou odrazí.

 

Správné a hluboké dýchání a práce rukou jsou rovněž důležitou součástí chůze. Trup by měl být rovný a přirozeně uvolněný, aby neomezoval pohyb celého těla.

Při jakékoliv nesrovnalosti na dolních končetinách, například otlačený palec, puchýř na patě, podvrtnutý kotník nebo namožené svaly, se naruší plynulost chůze. Protože poraněná část bolí, převezmou její práci jiné svaly a tím se vytváří svalová nerovnováha. Po určité době se tyto více zatěžované svaly unaví a místní nerovnováha se postupně promítne do pohybu i únavy celého těla“.

 

Zdroj informací: Text z Bakalářské práce: Turistika rodičů s dětmi, dále převzato z www.moje_rodina.cz a 

FEJTEK, J; MAZUROVÁ, Z. Předsportovní průprava. 1. vyd. Praha: Olympia, 1998. 133 s. ISBN 27-007-90. s. 11-12.  + s. 16.

Sorry, you need to install flash to see this content.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer