O vzniku projektu

 

Námětem pro tvorbu těchto stránek se v roce 2011 stala má bakalářská práce při studiu „Aktivit v přírodě“ na katedře tělesné výchovy UJEP.

 

Touto cestou bych rád poděkoval své partnerce za toleranci mé zaneprázdněnosti během příprav a vývoje stránek, dále naší dcerce se kterou jsme uskutečnili mnoho túr a výletů a v neposlední řadě strýčkovi Petrolínovi za neocenitelnou pomoc při zrodu těchto stránek.

 

Důvodů, proč turistice rodičů s dětmi věnuji svůj čas, je hned několik.

 

Stavebním kamenem je má součastná rodinná situace. Předtím, než jsem se stal otcem, trávil jsem většinu svého času sportem, trempováním nebo jakýmkoli aktivním odpočinkem.

V součastné době se po všední rutině sotva donutím k nějaké další aktivitě. Náročnějších nebo vícedenních sportovních akcí se jen zřídka může účastnit celá rodinka a kvůli povinnostem sám mnohdy raději dám přednost potřebnější činnosti. Společný volný čas je čím dál tím vzácnější a proto jsme museli naše činnosti přizpůsobit možnostem.

 

Turistika je vhodný prvek pro dny volna.

Chůze je pohybová aktivita s regenerační nebo tréninkovou schopností podle míry objemu a zatížení. U dětí slouží jako faktor k budování sportovních návyků a houževnatosti. Pěší turistika je přitom nenáročná činnost z hlediska fyzické připravenosti a finanční nákladnosti. Pobyt v živé přírodě na čistém vzduchu přirozeně přináší odpočinek od uspěchané a v mnoha směrech stresující civilizace. Konzumní styl života, splátkové kalendáře, nezaměstnanost, rivalita, fyzické vypětí a psychický stres, to vše narušující rodinnou harmonii. Je jedno jestli se vydáme na vrcholky, nebo sestoupíme do nížin, to co tu při troše snahy najdeme je vzájemná interakce účastníků výletu, klidného prostředí a upuštění od civilizačního chaosu.

 

Výdobytek dnešní doby

  Dokladem jsou obří nákupní centra, ponejvíce vytížená právě ve dnech pracovního klidu, tím spíše, že jsou specializovaně cílená na dětskou generaci pomocí dětských atrakcí a lákadel

atrakce pred hypermarketematrakce v hypermarketu

 Propracovanou soustavou širokého spektra obchodů a složkou zábavného průmyslu vznikají uměle tvořená centra volného času. Jsou snadno dostupná a najdeme zde vše nejen potřebné, lékárny, potraviny, oblečení, sportovní potřeby, kavárny, restaurace, kina, herny. Pro mnoho lidí včetně celých rodin s malými dětmi se tyto „oázy“ staly vyhledávanými místy zábavy a přirozeným způsobem trávení svého volného času. Lidstvo instinktivně jedná a tvoří, tak aby kýžený výsledek byl dosažen v co nejkratším čase s co nejmenší investicí. Mnohdy však opomíjí vedlejší a dlouhodobé aspekty!

Osobně věřím, že volný čas má svou nedocenitelnou hodnotu a lze ho trávit efektivněji. Například aktivním odpočinkem spojeným s relaxací, prospěšným pohybem a kulturou, tím co souhrnně nabízí turistika.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer